Projekt TD03000037 / "Informační systém pro podporu rozhodování pro urbanistická plánování inteligentních sídel a infrastruktury"  byl řešen s finanční podporou TA ČR (www.tacr.cz).

Cílem projektu je výzkum a vývoj informačního systému pro podporu rozhodování v oblasti urbanistického plánování, a to zejména v budování a provozu lidských sídel s ekonomicky úspornou, environmentálně a sociologicky příznivou infrastrukturou v lokalitách zasažených předchozí intenzivní lidskou činností (brownfields). Systém by měl multidisciplinárně a multikriteriálně hodnotit rizika spojená s budoucím využitím krajiny, zejména v budování sídel, přátelské infrastruktury a přirozených vazeb s okolní krajinou. Výstupy systému, tedy jeho výsledky, budou využity jako podklad pro rozhodování a budou implementovány do urbanistických řešení, územních plánů, územě analytických podkladů, rozvojových studií apod.

Klíčová slova: Informační systém, Podpora rozhodování, Umělá inteligence, Urbanistická řešení, Inteligentní lidská sídla